ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Asielzoekers langer dan 24 weken aan het werk: het is nodig

Het is hoog tijd om het nutteloze wachten van asielzoekers op de uitslag van hun aanvraag een halt toe te roepen. Onlangs nog (24 april jl.) stapte een asielzoeker die meer wilde werken naar de rechter, omdat zijn werkgever van het UWV geen nieuwe werkvergunning kreeg. De rechtbank van Arnhem oordeelde dat het UWV niet langer een werkvergunning mag weigeren als de reden is dat de asielzoeker anders meer dan 24 weken per jaar werkt.

Maar helaas, de asielzoeker mag voorlopig toch niet langer dan 24 weken werken. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaan in hoger beroep in de zaak van een asielzoeker die meer wil werken dan de Nederlandse wet toestaat. Dat kan toch niet waar zijn!

Dus we laten 52.000 asielzoekers nutteloos en gefrustreerd in de asielopvang zitten, waaronder 16.000 asielzoekers die gelukkig al weten dat ze in Nederland mogen blijven en hier ook wel mogen werken. De schatting is dat er zo’n 20.000 mensen uit de groep van 52.000 ook aan het werk zouden kunnen. Hoe mooi zou het zijn om dat potentieel te benutten met de enorme krapte die er op de arbeidsmarkt is?

Werken tijdens de asielprocedure bevordert de integratie van asielzoekers in Nederland. Dat is geen hogere wiskunde. Het leert hen niet alleen de Nederlandse taal, maar ook de dagelijkse vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in onze maatschappij. Bovendien vinden veel mensen het fijn een bijdrage te leveren aan de maatschappij en is dat goed voor hun eigenwaarde.

Het is van groot belang dat de voorwaarden voor asielzoekers om tot de arbeidsmarkt toe te treden niet onnodig worden beperkt. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat asielzoekers daadwerkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De gerechtelijke uitspraak van de rechtbank in Arnhem bevestigt dit en is dan ook een belangrijke stap in de goede richting.

Laten we er daarom ondanks het hoger beroep voor zorgen dat asielzoekers toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen beter voor hen, maar ook goed voor de maatschappij en de economie. Ik vind het belangrijk dat we ons inzetten voor gelijke kansen en toegang tot werk voor iedereen, ook voor asielzoekers en statushouders.

De uitzendbranche is belangrijk voor deze doelgroepen: 25% van alle statushouders gaat via onze branche aan het werk. In 2022 ging het om 187 nationaliteiten. Veel leden van de ABU zijn hiermee bezig. Zo begeleidde Timing in opdracht van de gemeente Apeldoorn in een jaar tijd 25 statushouders succesvol naar werk bij Asito. De gemeente Almere startte dit voorjaar het project ‘Toeleiding naar werk voor statushouders en asielzoekers’. In dit proefproject gaat het COA samen met Randstad en de gemeente vroegtijdig en op maat azc-bewoners begeleiden naar passend werk.

Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat deze mensen niet langer nutteloos hoeven te wachten, maar direct aan de slag kunnen. Goed voor henzelf. Goed voor de maatschappij. Goed voor onze economie. Goed voor onze toekomst.

Podcast Aan het werk

Luister ook naar onze podcast Aan het werk waarin Joop de Boer u meeneemt in de wereld van publiek-private samenwerking. Elke maand gaat hij op bezoek bij een arbeidsmarktexpert en hoort u hoe uitzendorganisaties en publieke partners de handen ineenslaan om meer mensen naar werk te helpen en hoe wat we als branche beter kunnen doen.

Gerelateerde artikelen