ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een krappe arbeidsmarkt. Kansen voor iedereen?! | Richard Moti

Drie vragen aan Richard Moti (PvdA), wethouder Werk & Inkomen in Rotterdam over de belangrijkste arbeidsmarktuitdagingen in zijn stad.

Wat is de belangrijkste arbeidsmarktuitdaging voor uw stad?
“Het probleem zit niet bij het aantal vacatures in onze regio, want openstaande vacatures zijn er meer dan genoeg. Tegelijkertijd is de werkloosheid nog altijd heel hoog. Met 35.000 mensen in de bijstand heeft Rotterdam de hoogste werkloosheid van alle grote steden. Er is sprake van een kwalitatieve mismatch. Banen zijn er vooral in sectoren als de bouw, de techniek, de zorg en de ict. Maar veel bijstandsgerechtigden hebben niet de juiste papieren om hun kansen op de arbeidsmarkt te kunnen grijpen. Zeventig procent van onze werkzoekenden heeft als hoogste opleiding maximaal een mbo-1 niveau. Wil je aan de slag in de zorg, dan heb je minimaal mbo-3 of mbo-4 nodig. Dat betekent dat er langdurige scholingstrajecten nodig zijn om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen.”

 

Hoe draagt het regeerakkoord bij aan een oplossing van deze uitdaging, en is dat voldoende?
“Ik ben blij dat het leven lang ontwikkelen een goede plek heeft gekregen in het regeerakkoord. Maar over de uitwerking ben ik minder tevreden. Vanaf 1 maart kan het STAP-budget worden aangevraagd, bedoeld voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Bij vorige subsidieregelingen – NL leert door en de gratis loopbaanadviezen – zag je dat die vooral werden aangevraagd door hoger opgeleiden die al een baan hadden. Mijn vrees is dat ook het STAP-budget niet aangevraagd gaat worden door mensen die al vijf of zes jaar in de bijstand zitten. En juist die groep, de 400.000 mensen die in Nederland in de bijstand zitten, is een onbenut arbeidspotentieel. Ik zou het kabinet dan ook willen oproepen om een deel van het geld dat is gereserveerd voor een leven lang ontwikkelen, vrij te maken voor gemeenten. Om daarmee langdurige ontwikkelingstrajecten voor bijstandsgerechtigden te kunnen opzetten.”

Welke rol kan de uitzendbranche spelen bij deze uitdaging?
“De uitzendbranche kan een rol spelen bij het oplossen van de kwalitatieve mismatch die we nu op de arbeidsmarkt zien. Om bijstandsgerechtigden klaar te stomen voor werk in de tekortsectoren zijn opleidingen van een jaar of langer nodig. Daar zou de uitzendbranche veel meer in kunnen betekenen. Mijn oproep aan de ABU is: laten we samen optrekken richting politiek Den Haag. En zorgen dat het kabinet geld beschikbaar stelt om deze langdurige opleidingstrajecten te kunnen financieren.”

 

Dit artikel is onderdeel van de reeks: “Een krappe arbeidsmarkt. Kansen voor iedereen?!
We spraken ook met Froukje de Jonge (CDA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) over de belangrijkste uitdagingen in hun stad.

Gerelateerde artikelen