ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een krappe arbeidsmarkt. Kansen voor iedereen?! | Froukje de Jonge

Drie vragen aan Froukje de Jonge (CDA), wethouder Participatie, Werk en Inkomen, over de belangrijkste uitdagingen in Almere.

Wat is de belangrijkste arbeidsmarktuitdaging voor uw stad?
“Almere is een heel diverse stad. We hebben binnen onze gemeentegrenzen veel mensen met een migratieachtergrond die praktisch of middelbaar opgeleid zijn. Ze werken bijvoorbeeld in logistieke of administratieve beroepen. In een arbeidsmarkt die snel verandert, is het zaak dat wij als samenleving ervoor zorgen dat zij wel mee kunnen blijven doen. Daarom is het essentieel dat een leven lang ontwikkelen realiteit wordt. Want je wilt geen samenleving die grote groepen ‘afserveert’ op het moment dat hun werk door automatisering en digitalisering overbodig wordt. En zeker gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt is het zonneklaar wat ons te doen staat.”

Hoe draagt het regeerakkoord bij aan een oplossing van deze uitdaging, en is dat voldoende?
“Er zit veel muziek in het nieuwe regeerakkoord. Het kabinet heeft de ambitie om de arbeidsmarkt vlot te trekken. We moeten ervoor zorgen dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Denk bijvoorbeeld aan het plan van het kabinet om de kinderopvang gratis te maken. Dat vraagt om meer personeel, maar dat personeel is er niet. Dus moeten alle kaarten worden gezet op het ontwikkelen van mensen. Het budget dat het kabinet vrijmaakt voor het opleiden van mensen die in de bijstand of WW zitten, is buitengewoon mager. Dat zou een hoofdprioriteit moeten zijn.”


Welke rol kan de uitzendbranche spelen bij deze uitdaging?
“De uitzendbranche heeft goud in handen. Zij kunnen bij uitstek de dromen van werkzoekenden waarmaken. Door te kijken wat hun competenties zijn en hoe ze met aanvullende scholing aan de slag kunnen. In Almere hebben we – in aanloop naar de Floriade die dit jaar plaatsvindt – samen met Randstad het Floriade Werkbedrijf opgericht. De andere blik die uitzendorganisaties hebben, is ontzettend waardevol. Door publiek-privaat samen te werken kun je veel bereiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een toekomst te geven. En die toekomst moet er voor iedereen zijn, los van sekse, leeftijd of culturele achtergrond. Ik ben dan ook blij dat de ABU is betrokken bij VIA, een samenwerkingsverband dat een einde moet maken aan discriminatie op de arbeidsmarkt.”

 

Dit artikel is onderdeel van de reeks: “Een krappe arbeidsmarkt. Kansen voor iedereen?!
We spraken ook met Richard Moti (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) over de belangrijkste uitdagingen in hun stad.

Dit artikel verscheen eerder in Uitzendwerk – Maart 2022 – Nummer 1. 

Gerelateerde artikelen