ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een krappe arbeidsmarkt. Kansen voor iedereen?! | Rutger Groot Wassink

Drie vragen aan Rutger Groot Wassink (GroenLinks), wethouder Sociale Zaken over de belangrijkste uitdaging in Amsterdam.

Wat is de belangrijkste arbeidsmarktuitdaging voor uw stad?
“De coronacrisis heeft gelukkig niet de massale werkloosheid opgeleverd, waarvoor werd gevreesd. Eigenlijk zijn we weer terug op het punt waar we voor corona ook waren, toen er een nijpend tekort aan arbeidskrachten was. Het kabinet heeft bovendien grote ambities op het gebied van klimaat, energie en wonen. Om die ambities te realiseren, heb je geschoolde mensen nodig. En die mensen zijn er niet. De grootste uitdaging is dus hoe we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gaan brengen.”

Hoe draagt het regeerakkoord bij aan een oplossing van deze uitdaging, en is dat voldoende?
“In het regeerakkoord is volstrekt onvoldoende aandacht voor dit grote vraagstuk, hoe we vraag en aanbod bij elkaar gaan brengen. Er is een tekort aan personeel, maar er staan ook nog meer dan een miljoen mensen langs de kant. Hoe krijg je die door scholing en begeleiding aan de slag? De RMT’s kunnen daarbij een belangrijk instrument zijn. Maar dan is het wezenlijk dat publiek-private samenwerking echt van de grond komt. Want de grote opgave waar we voor staan, valt alleen op te lossen als publiek en privaat samenwerken. Daarnaast zal er meer geld van het kabinet moeten komen. De vijfhonderd miljoen euro die nu in het regeerakkoord staat, is volstrekt onvoldoende. De VNG heeft becijferd dat een fatsoenlijke uitvoering van de re-integratie al 1,5 miljard euro zou kosten. Met vijfhonderd miljoen komt de arbeidsmarkt er zeer bekaaid af, zeker gezien de grote ambities op het vlak van de energietransitie en woningmarkt. Als het probleem op de arbeidsmarkt niet wordt opgelost, kunnen die ambitieuze plannen de ijskast in.”

Welke rol kan de uitzendbranche spelen bij deze uitdaging?
“De arbeidsmarktproblematiek is een zaak van nationaal belang. De ABU heeft het idee gelanceerd om met alle betrokken partijen en de ministers van Sociale Zaken een Deltaplan op te stellen. Dat is een goed idee, gezien de grote uitdaging die er ligt. Misschien zou er ook een speciale commissaris moeten worden benoemd, die dat proces vlot gaat trekken. Waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er een brede coalitie van publieke en private partijen wordt gevormd. Inclusief de uitzendbranche. Want met al zijn expertise is de uitzendbranche een onmisbare partner.”

Dit artikel is onderdeel van de reeks: “Een krappe arbeidsmarkt. Kansen voor iedereen?!
We spraken ook met Richard Moti (PvdA) en Froukje de Jonge (CDA) over de belangrijkste uitdagingen in hun stad.

Dit artikel verscheen eerder in Uitzendwerk – Maart 2022 – Nummer 1. 

Gerelateerde artikelen