ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Publieke en private partijen moeten elkaar niet als concurrent zien”

Nieuwe ABU-commissie Publiek-private samenwerking

De publiek-private samenwerking wint regionaal steeds meer aan belang. Maar toch loopt die samenwerking nog niet in alle arbeidsregio’s soepel. Daarom heeft de ABU een speciale PPS-commissie opgericht én een nieuwe kartrekker aangetrokken: Joop de Boer, die adviseur Publiek-private samenwerking wordt.

“We zien in diverse regio’s heel mooie voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendsector,” zegt ABU-beleidsadviseur Josien van Breda. “Door de krachten te bundelen, lukt het om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wij kunnen als branche het niet zonder de expertise van gemeenten en UWV, maar gemeenten en UWV kunnen het ook niet zonder de kennis en kunde van de uitzendbranche. Omdat uitzenders dicht op de praktijk zitten, begrijpen ze wat er nodig is voor werkgevers en kandidaten.”

De publiek-private samenwerking krijgt steeds meer gestalte, constateert ze. Toch loopt het nog niet in alle arbeidsregio’s soepel. Van Breda: “Vaak is er bij gemeenten een beperkt beeld van wat uitzenders doen. Het gaat zeker niet alleen om de match tussen kandidaat en werkgever. Uitzendorganisaties maken kandidaten ook geschikt door scholing, taallessen of begeleiding. En ook hulp bij schuldenproblematiek draagt ertoe bij dat mensen weer aan de slag kunnen. Bovendien ontzorgen uitzendbureaus werkgevers bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies.” Tegelijkertijd hebben uitzendorganisaties niet altijd een goed beeld van de werkwijze van UWV en gemeenten. “Ze vinden dat processen traag gaan. Of weten niet welke rol een wethouder speelt of wat de precieze rol van een jobcoach is. Het is daarom belangrijk om elkaar te leren kennen en te zien waar elkaars kracht ligt. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Als dat vertrouwen ontstaat, zie je dat de samenwerking vleugels krijgt.”

Kartrekker

Om meer slagkracht te krijgen, heeft de ABU besloten om alle activiteiten op het vlak van publiek-private samenwerking te bundelen in een aparte commissie, vertelt Van Breda. “De commissie PPS heeft eigenlijk drie doelen: ervaringen tussen uitzenders uitwisselen, het vergroten van kennis bij onze leden en publieke partijen beter inzicht geven in hoe uitzendorganisaties hen kunnen helpen om meer mensen naar werk te begeleiden.” Voor die nieuwe commissie is Joop de Boer als kartrekker aangetrokken. De Boer was onder meer werkzaam als manager Werkgeversdienstverlening bij UWV en landelijk accountmanager WerkgeversServicepunten bij Olympia. Hij staat bekend als een warm pleitbezorger van een inclusieve arbeidsmarkt. “Ik geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt,” zegt De Boer. “Het is pijnlijk om mensen langs de zijlijn te zien staan. We leven in een competitieve maatschappij, waar te weinig oog is voor kwetsbare groepen. Daarmee laten we veel potentie onbenut. In mijn nieuwe rol bij de ABU wil ik me er maximaal voor inzetten om daar verandering in te brengen. Daarbij komt het van pas dat ik zowel aan de publieke als private kant ervaring heb.”

Dat het aan het werk helpen van deze kwetsbare doelgroepen niet eenvoudig is, weet hij uit ervaring. “Het is een groep die aandacht en zorg nodig heeft, het gaat zeker niet vanzelf.” En dat die aandacht helpt, ervoer hij zelf. “Een tijdje geleden bezocht ik een asielzoekerscentrum en raakte daar in gesprek met een vrouwelijke statushouder. Ze wilde dolgraag aan het werk, maar had na tientallen vruchteloze sollicitatiegesprekken de hoop opgegeven. Via mijn persoonlijke netwerk heb ik haar aan het werk kunnen helpen bij een stomerij. Ze wilde geen medelijden, geen publiciteit. Het enige wat ze wilde was een kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen.”

“Het is belangrijk om elkaar te leren kennen en te zien waar elkaars kracht ligt.”

Josien van Breda, beleidsadviseur ABU

Eigen belangen opzij

Wat is er nu nodig om de publiek-private samenwerking succesvol te laten zijn? Volgens De Boer is het essentieel dat publieke en private partijen elkaar niet als concurrent zien. “Iedereen zegt de honderdduizenden mensen die nu nog thuis zitten aan het werk te willen helpen. Iedereen zegt iets te willen doen aan de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar dat lukt alleen als we het samen doen en onze eigen belangen opzijzetten.” Een andere voorwaarde voor succes is maatwerk, benadrukt hij. “Stel de kandidaat centraal en kijk naar wat iemand nodig heeft om aan het werk te komen. Richt je niet alleen op iemands cv, maar ga het gesprek aan en ga op zoek naar iemands competenties. Als iemand bijvoorbeeld in zijn vrije tijd bejaarden rondrijdt met een bus, is hij misschien wel geknipt om – met een aanvullende opleiding – buschauffeur te worden.” En ook uitzendorganisaties zullen nog meer onderling moeten samenwerken, meent hij. “Als een uitzender in West-Brabant wel een kandidaat maar geen vacature heeft, heeft een collega-uitzendorganisatie in Rotterdam die misschien wel. Kijk dus waar je elkaar kunt vinden. Want als uitzender heb je naast een bedrijfsmatig doel tevens een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.”

“Een voorwaarde voor succes is maatwerk. Stel de kandidaat centraal en kijk naar wat iemand nodig heeft om aan het werk te komen.”

Joop de Boer, adviseur Publiek-private samenwerking ABU

Gerelateerde artikelen