ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbranche geeft oudere werkzoekende kansen

Uitzendkrachten: alle leeftijden

Deze week publiceert de ABU de tweejaarlijkse Uitzendmonitor. Een uitgave over de ontwikkeling van uitzendwerk en de waarde van de branche voor de arbeidsmarkt. Uit de monitor blijkt dat de uitzendbranche een steeds grotere rol speelt voor ouderen. Het aantal dat werk vindt via uitzendbureaus is in tien jaar tijd bijna verdubbeld van 100.000 naar jaarlijks bijna 200.000.

Dat is opvallend, want onze arbeidsmarkt kent twee gezichten. Aan de ene kant lukt het ons steeds beter om ouderen langer aan het werk te houden. Sinds eind jaren 90 is er een fenomenale prestatie geleverd. De (netto)arbeidsparticipatie van de groep 55-67-jarigen is sindsdien opgelopen van 25% naar ruim 60%. Tot zover het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat het ons minder goed lukt om ouderen weer aan het werk te krijgen. Eenmaal werkloos is de kans op een baan minder dan 10%. Werkloosheid is hardnekkig en structureel als je de vijftig bent gepasseerd. Het is wrang om vast te stellen, maar de arbeidsmarkt voor ouderen zit nog steeds op slot.

Het is voor een deel onze eigen schuld. We hebben onze ouderen in de laatste drie decennia van de vorige eeuw achter de geraniums gestopt. Lekker fietsen in Drenthe en genieten van de VUT was het devies. We zijn gaan geloven in de argumenten waarmee we 55-plussers met voorrang lieten uittreden. Ze zijn minder productief, ze zijn toch al vaker ziek, ze hebben extra vrije tijd nodig, ze zijn niet meer mobiel. U kent ze ongetwijfeld allemaal. Maar het ergste is dat we er ook nog in gingen geloven én naar handelen. En daar plukken we nog steeds de wrange vruchten van.

Laten we stoppen met de onszelf aangeprate hardnekkige vooroordelen. Er werken meer ouderen dan ooit en ze willen zelf ook langer doorwerken. Werkgevers koester hun arbeidsethos, anders doet u zichzelf in deze tijd van schaarste ernstig tekort.

Gerelateerde artikelen