ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het seizoen van cherrypicken is aangebroken

De verkiezingen komen eraan en dus zien we een motie hier en een motie daar, als de eerste verkiezingskersen die van de boom vallen. Er moet aan de kiezer immers een signaal worden afgegeven. Kijk eens hoe wij deze motie steunen, wij komen voor uw belang op! De eerdere goede voornemens van een uitgebalanceerd dieet worden gemakshalve vergeten.

Wat is er gebeurd? De Tweede Kamer heeft gisteren in het debat over arbeidsmigratie een motie aangenomen om het maximumaantal opvolgende uitzendcontracten wettelijk te beperken. Terwijl er brede consensus was dat we de arbeidsmarkt grondig en samenhangend moeten hervormen. Politici struikelden nog niet zo lang geleden over elkaar heen om te laten weten dat cherry picking moest worden voorkomen. Alle partijen waren het roerend eens met de conclusies van de adviesrapporten van de commissie-Borstlap, WRR en Platform Toekomst van Arbeid. Die adviezen hebben iedereen ervan doordrongen dat de arbeidsmarkt volledig op de schop moet.

Tot gisteren dus, toen het seizoen van cherrypicken kennelijk officieel was aangebroken. Er is een warrige motie ingediend en aangenomen om de contractflexibiliteit wettelijk te beperken. Hoe precies blijkt niet uit de motie want er zitten innerlijke tegenstrijdigheden in. Het doel was waarschijnlijk opkomen voor het belang van uitzendkrachten maar dat doet de motie in deze vorm nu juist niet. Net als iedereen in Nederland, zijn ook uitzendkrachten gebaat bij een integraal akkoord. Een akkoord dat draagvlak heeft bij de verschillende maatschappelijke partijen. Alleen zo kan een hervorming effectief en toekomstbestendig zijn. Een gefragmenteerde aanpak, met hier een daar wat losse kersjes, leidt alleen maar tot onwenselijke waterbed-effecten naar bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid.

Wij houden ons dus verre van het cherrypicken. Wij blijven het kabinet oproepen tot een integrale aanpak, waarvan de regulering van uitzenden onderdeel uitmaakt. Alleen zo kunnen we een eind maken aan het ongelijke speelveld voor ondernemers, de kwetsbare positie van schijnzelfstandigen en de disbalans tussen flexibiliteit en zekerheid.

Sieto de Leeuw,
Voorzitter ABU

Gerelateerde artikelen