ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Is krapte op de arbeidsmarkt onoplosbaar? Ik denk het niet. Volgens mij is de oplossing een geval van: je gaat het pas zien als je het doorhebt – om onze wijlen wijsgeer-voetballer eens te citeren. Ik zie voldoende manieren om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Sterker nog: onze leden doen het al. Het vergt wel een andere manier van kijken: naar mensen, naar werk én naar de match.

Hoe krap is de arbeidsmarkt eigenlijk? Er staan ruim 300.000 vacatures open en er zijn ruim 800.000 mensen die (meer) willen werken. Maar krapte heeft meer aspecten dan alleen deze simpele getallen. Het is vooral óók de mismatch tussen skills die nodig zijn voor openstaande functies en het aanbod van mensen. En het is óók onze manier van werken die we onder de loep moeten nemen.

Als uitzendbranche zijn er meerdere fronten waarop we de mismatch te lijf gaan. Zo bieden we werk aan statushouders en inburgeraars. Of denk aan werkervaringsplekken voor jongeren die voortijdig school hebben of dreigen te verlaten – plus vakgerichte opleidingen. En ABU-leden helpen uitzendkrachten die bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben bij de Nederlandse taal. Zo kijken we verder en maken we meer mensen geschikt om te werken.

Ook helpen onze leden werkgevers steeds vaker om hun vraag om te buigen naar het beschikbare aanbod van mensen. Bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren, functies anders in te richten of werktijden aan te passen. Zeg maar sociale innovatie: werk volgt de mens in plaats van andersom. Een andere manier om naar werk te kijken. Maar het vergt tenslotte ook ‘anders matchen’: minder kijken naar diploma’s en meer uitgaan van de vaardigheden van mensen en wat ze wel kunnen.

Zo maar wat ideeën als je denkt in mogelijkheden. Bottom line: we moeten onszelf de ruimte geven om te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Anders én beter kijken. Dan is er zeker nog ruimte te vinden in deze krappe arbeidsmarkt. Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Gerelateerde artikelen