ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Algemene Politieke Beschouwingen

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Algemene Politieke Beschouwingen

Wanneer: 16 en 17 september

Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

Dit jaar was er tijdens Prinsjesdag geen rijtoer in de Glazen Koets en sprak de Koning zijn troonrede uit in de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal, maar minister Hoekstra (Financiën) bood wel zoals gebruikelijk de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021 aan de Tweede Kamer aan. Woensdag 16 en donderdag 17 september volgen de Algemene Politieke Beschouwingen, waarin fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer debatteren met de regering over de regeringsplannen voor het komende jaar. De gevolgen van de coronacrisis zullen hierin niet ontbreken.

Wat vindt de ABU?

De vele aangekondigde reorganisaties zijn de voorbode van een golf van werkloosheid. Er zijn nu al ruim 400.000 werklozen. Vooral jongeren (tot 35 jaar) en ouderen (vanaf 55 jaar) komen langs de kant te staan. Een groot deel van hen zal – als dit te lang duurt – lastig weer aan het werk komen. Mensen zonder werk verliezen immers in rap tempo kennis, kunde en werknemersvaardigheden. Dat moet worden voorkomen.

De uitzendbranche kan hier een belangrijke rol in spelen. De uitzendbranche brengt vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar, helpt mensen om van-werk-naar-werk te gaan, zorgt voor intersectorale mobiliteit en verzorgt om- en bijscholing. Daarmee biedt de branche oplossingen om sterker uit de crisis te komen. Dit is echter alleen mogelijk als de regering maatregelen neemt om de arbeidsmarkt wendbaarder te maken. Daarom heeft de ABU zijn vijf voorstellen om de piek van werkloosheid af te vlakken bij de Tweede Kamerfracties onder de aandacht gebracht.

Samengevat pleit de ABU voor een sociaal investeringspakket voor de arbeidsmarkt dat bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Het behoud en de stimulering van werkgelegenheid met fiscale maatregelen;
  2. Vergroten van de mobiliteit van mensen tussen sectoren;
  3. Activerend arbeidsmarktbeleid op basis van samenwerking tussen UWV, gemeenten en uitzenders;
  4. Forse uitbreiding van budgetten voor scholing en transities van-werk-naar-werk;
  5. Tijdelijke versoepelde toegang tot de WW (ook voor uitzend- en payrollkrachten).

Gerelateerde artikelen