ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: start politieke seizoen

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp. Dit keer gaat het over de start van het politieke seizoen.

Tweede Kamer na reces weer vol aan de bak

Na het zomerreces is het parlementaire seizoen afgelopen week van start gegaan. De Tweede Kamer zal de komende periode waarschijnlijk volop debatteren over onderwerpen, zoals de koopkrachtcrisis, stikstofcrisis en asielcrisis. Maar ook de hervorming van de arbeidsmarkt staat hoog op de agenda. In ieder geval bij de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid die tot het eind van het jaar al zeven Commissiedebatten gepland heeft staan. Vrijwel allemaal heel relevant voor de uitzendbranche. Daar komen plenaire debatten – bijvoorbeeld over de aanpak van de krapte – nog bij. Verder worden de komende tijd nog diverse wetsvoorstellen behandeld, waaronder het Wetsvoorstel goed verhuurderschap.

Het tweede deel van het parlementaire seizoen wordt nog belangrijker voor de uitzendbranche. Op de agenda staat onder andere de behandeling van het Wetsvoorstel verplichte certificering. De internetconsultatie is net afgerond. Begin volgend jaar wordt de indiening in de Tweede Kamer verwacht.

Daarnaast vindt de uitwerking van het SER-middellangetermijnadvies (met aanbevelingen over o.a. uitzendwerk en zzp) momenteel plaats. Waarschijnlijk zal dat wetsvoorstel ook ergens volgend jaar ingediend worden.

Twee belangrijke wetsvoorstellen die grote impact zullen hebben op de uitzendbranche en arbeidsmarkt. En er gebeurt nog zoveel meer. Met meer dan voldoende uitdagingen zal de Tweede Kamer de komende periode vol aan de bak gaan. En belangrijke stakeholders, zoals de ABU, dus ook.

Gerelateerde artikelen