ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“We zullen dit met z’n allen moeten doen”

Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“Al in de jaren voor de coronacrisis was de constatering dat de arbeidsmarktinfrastructuur niet voldoende effectief was. De meeste mensen vinden gelukkig zelf hun weg op de arbeidsmarkt, maar er zijn ook mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het lukte niet goed om die groep aan een baan te helpen en om mensen die werkloos dreigen te raken aan het werk te houden. De organisatie van de arbeidsmarktinfrastructuur liet te wensen over: er waren te veel loketten voor werknemers en werkgevers en er werd te weinig gekeken naar wat iemand nu daadwerkelijk aan (om)scholing en begeleiding nodig heeft om aan de slag te kunnen blijven.”

 

Carsten Herstel

 

“Tijdens de coronacrisis dreigde massale werkloosheid, die er gelukkig niet is gekomen. Door die dreigende werkloosheid, ontstond er bij alle betrokken stakeholders een gevoel van urgentie om te komen tot een vernieuwing van de arbeidsmarktinfrastructuur. Dat leidde tot de vorming van één loket – de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) – in de 35 arbeidsmarktregio’s. Vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsorganisaties werken daarin samen, met één ontschot budget. Ook de uitzendbranche is betrokken bij de RMT’s, waarbij het uitgangspunt was en is om goede en duurzame banen voor mensen te creëren.

Belang werkzoekende voorop
De ervaringen in de RMT’s heeft het ministerie van SZW nu gebruikt om – in overleg met alle betrokken partners – de uitgangspunten van een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur te bepalen. We bouwen daarmee voort op de publiek-private samenwerking die is ontstaan. In elke regio zal een Werkcentrum (werktitel) komen. De uitzendbranche heeft daarbij een rol als brug naar een andere baan. De branche krijgt geen rol in de governance structuur. Ook is het zo dat de dienstverlening van uitzenders door werkgevers zal moeten worden betaald; dat kan niet met publiek geld gebeuren.

Binnen deze Werkcentra moet de behoefte van de werkzoekende centraal staan. Wat heeft die persoon nodig heeft om aan het werk te blijven of te komen. Dat kan een opleiding zijn, maar ook schuldhulpverlening of coaching. Niet het institutionele belang moet vooropstaan, maar het belang van de werkzoekende. Want dat is precies de kracht van deze beweging.

Gezamenlijk belang
Er is vijftien jaar gediscussieerd over de vernieuwing van de arbeidsmarktinfrastructuur. We doen dus niet iets makkelijks. We zullen in de uitvoering ook nog zaken verder moeten brengen. Want als de uitvoering niet werkt, dan hebben de werkzoekenden er niets aan. Het onderzoeksrapport van de Argumentenfabriek zie ik vooral als een ondersteuning van de koers die we gezamenlijk hebben ingezet. Het feit dat ABU, Cedris, OVAL, NRTO, de MBO Raad en het Verbond van Verzekeraars met een gezamenlijk rapport zijn gekomen, geeft aan dat zij het belang zien om dit met z’n allen te gaan doen.”

Meer lezen?

Lees ook het interview met Kitty de Jong van FNV over de arbeidsmarktinfratstructuur
en dat van Sieto de Leeuw en Mohammed El Mokaddem

Gerelateerde artikelen