ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Wij willen een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen baat bij heeft”

ABU-voorzitter De Leeuw en Cedris-voorzitter El Mokaddem

Minister Van Gennip (SZW) werkt aan een plan voor uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. 11 oktober jl. stuurde zij hierover een brief aan de Tweede Kamer. Eerder bracht zij hierover een Contourennotitie uit. Relevante partijen werden geïnformeerd en kregen de kans te reageren. Ook de ABU, Cedris, NRTO, OVAL, de MBO Raad en het Verbond van Verzekeraars – verenigd in het Platform Toekomst van Arbeid – praten mee over de nieuwe infrastructuur én komen met een eigen voorstel: Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktinfrastructuur moet het mensen en organisaties makkelijk maken om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt, opent de ABU-voorzitter het gesprek. “In een goed functionerende arbeidsmarkt kunnen mensen zich eenvoudiger en beter blijven ontwikkelen, zijn ze beter in staat om te (blijven) werken en zijn ze zekerder van hun inkomen. En bedrijven en organisaties hebben met een goed functionerende arbeidsmarktinfrastructuur meer en betere mensen om mee te werken.” In de Contourennotitie van minister Van Gennip werd een eerste aanzet gegeven om te komen tot die nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur, vertelt Cedris-voorzitter Mohamed el Mokaddem. “Ik vind het jammer dat de notitie heel erg gaat over de aansturing. Uiteraard is dat ook belangrijk. Maar bij het nadenken over de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur zou het vooral moeten gaan over de uitvoering: hoe creëren we een echt inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt en wat is daarvoor nodig?”

Samenhangend voorstel
Om dat in kaart te brengen hebben de ABU, Cedris, NRTO, OVAL, de MBO Raad en het Verbond van Verzekeraars aan de Argumentenfabriek gevraagd een onderzoek te doen. De Leeuw: “Uitgangspunt daarbij was om te komen tot een samenhangend voorstel voor een goed functionerende en vooral effectieve arbeidsmarktinfrastructuur.” Dat daarbij de handen ineen werden geslagen, is volgens De Leeuw niet meer dan logisch. “Als publieke en private organisaties vormen deze zes partijen een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt. Het is onze gedeelde overtuiging dat de arbeidsmarkt inclusiever en innovatiever kan worden.” En het zijn bovendien de partijen die dagelijks op die arbeidsmarkt actief zijn, vult El Mokaddem aan. “Wij weten wat er in de praktijk speelt. Onze voorstellen zijn niet de papieren werkelijkheid van een beleidsafdeling. Het is gebaseerd op een schat aan praktijkervaring. Wij willen een arbeidsmarkt waar iedereen baat bij heeft, en vooral de werkzoekenden zelf. Daarom vonden we het belangrijk om richting het ministerie met één geluid te komen.”

Sieto de Leeuw: "Eén loket: Het Werkhuis"

ABU

In het onderzoek van de Argumentenfabriek worden diverse scenario’s uitgewerkt. De Leeuw (foto): “Wij hebben gekozen voor een arbeidsmarktinfrastructuur waarbij er een duidelijke rolverdeling is tussen publiek en privaat en er een duidelijk onderscheid komt tussen regie en uitvoering. In het voorstel van de minister is dat te fluïde, er wordt geen duidelijke keuze gemaakt.” Daarnaast is het belangrijk dat er één loket komt waar werkzoekenden en werkgevers terechtkunnen, benadrukt El Mokaddem. “Het idee is dat er in de arbeidsmarktregio’s ‘Werkhuizen’ komen, met diverse ingangen. Waar je ook aanklopt, je krijgt de ondersteuning die bij jou past. Vanuit daar worden mensen doorverwezen naar publieke of private dienstverleners die vervolgens trajecten uitvoeren.” Dat ene loket, met diverse laagdrempelige ingangen, is volgens hem essentieel om ervoor te zorgen dat er geen mensen meer ‘zoekraken’. “Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat bij de overdracht van mensen van UWV naar de gemeente mensen uit beeld raken. Dat moeten we zien te voorkomen. Bovendien is dat ene loket van groot belang om snel te kunnen schakelen als mensen hun baan dreigen te verliezen. Als je weet dat een groep werknemers over zes maanden moet vertrekken bij een bedrijf, dan moet je direct actie kunnen ondernemen vanuit het Werkhuis. En niet pas na zes maanden.”

Over het onderzoek

Het Platform Toekomst van Arbeid heeft de Argumentenfabriek gevraagd te onderzoeken hoe een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt eruit moet zien. Dit deden zij op basis van acht eerder gepubliceerde rapporten. Stuk voor stuk goede rapporten waaruit de urgentie blijkt om de arbeidsmarkt(infrastructuur) te herzien en te verbeteren. Omdat het ontbrak aan een concrete uitwerking, komt het platform nu met een uitgewerkt, gemeenschappelijk voorstel, waarbij elke stap goed is doordacht tijdens expertsessies met arbeidsmarktdeskundigen. De uitgangspunten uit het voorstel zijn onder meer:

• Het creëren van één loket voor werkzoekenden en werkgevers, door het opzetten van een Werkhuis in alle arbeidsmarktregio’s.
• Het loket moet herkenbaar zijn in uitstraling en communicatie en zowel fysiek als digitaal
• laagdrempelig toegankelijk zijn.
• Het Werkhuis ondersteunt mensen van nietwerk-naar-werk en van-werk-naar-werk.
• Het Werkhuis heeft een publieke infrastructuur met publieke bekostiging.
• Het Werkhuis is een doorontwikkeling van de huidige publieke infrastructuur.
• Het Werkhuis verwijst mensen door naar publieke en private dienstverleners, die trajecten uitvoeren.
• Een landelijk adviesorgaan, gevormd door publieke (UWV, gemeenten, ROC’s, sociaal ontwikkelbedrijven) en private partijen (sociale partners, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, opleiders, loopbaanbedrijven, verzekeraars) adviseert het ministerie van SZW.

Mohamed el Mokaddem: "Grotere investering noodzakelijk"

Mohamed el Mokaddem

“Op de achtergrond speelt nog een andere fundamentele vraag,” vervolgt De Leeuw. “Namelijk: hoeveel is het ons waard om de arbeidsmarktcrisis op te lossen en te zorgen dat de ruim een miljoen mensen die nu nog aan de kant staan daadwerkelijk aan de slag gaan? Het ministerie heeft daar 500 miljoen euro voor vrijgemaakt, dat is echt veel en veel te weinig.” El Mokaddem is het daar hartgrondig mee eens. “Minister Hugo de Jonge heeft miljarden ter beschikking om de woningcrisis aan te pakken, minister Jetten miljarden voor het milieubeleid, maar ministers Schouten en Van Gennip krijgen maar 500 miljoen voor de arbeidsmarkt. Tegelijk zien we dat er momenteel in bijna alle sectoren krapte is. Zonder extra ‘handjes’ worden er geen huizen gebouwd. Zonder extra isolatiespecialisten of installateurs van zonnepanelen komt de verduurzaming niet van de grond. We hebben mensen nodig die dat werk kunnen doen. Ik mis echt het gevoel van urgentie bij het kabinet met betrekking tot de arbeidsmarkt. Met die 500 miljoen euro gaan we de problemen op onze arbeidsmarkt zeker niet oplossen.”

Gerelateerde artikelen