ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“De Werkcentra kunnen een waardevolle aanvulling op de arbeidsmarkt zijn”

Kitty Jong (vicevoorzitter FNV):

“Aanvankelijk had ik een zekere argwaan over de voorstellen die minister Karien van Gennip in de Contourennotitie heeft gedaan. Maar inmiddels ben ik gematigd positief, omdat ik denk dat deze voorstellen ons als vakbond ook kansen bieden. De meeste mensen, vooral de wat hoger opgeleiden, vinden vaak zelfstandig hun weg op de arbeidsmarkt, maar er is ook een groep die minder makkelijk werk vindt. Denk aan mensen met een beperking, statushouders of mensen die langdurig in de bijstand zitten.”

“Er is een groot onbenut arbeidspotentieel, terwijl veel branches met flinke personeelstekorten kampen. Hetondersteunen van mensen via regionale Werkcentra kan zeker een waardevolle aanvulling zijn op de arbeidsmarktzoals we die kennen. Door als publieke en sociale partners samen te werken in een netwerkorganisatie, kunnen webovendien meer inzicht krijgen over hoe regelgeving in de praktijk uitwerkt en welke barrières er zijn. Wij vinden hetals FNV dan ook belangrijk dat er een klein en daadkrachtig Landelijk Beraad komt, waarin het ministerie van SocialeZaken, UWV, gemeenten en de sociale partners zijn vertegenwoordigd en dat een adviesfunctie heeft over die regelgeving en het arbeidsmarktbeleid.

Geen dwang en hardvochtig sanctiebeleid
Er is momenteel veel wantrouwen richting de overheid. Als we mensen helpen om aan het werk te  komen in plaatsvan ze te dwingen, kan dat eraan bijdragen dat mensen weer iets meer vertrouwen in de overheid krijgen. Dat het uitgangspunt dus wordt om mensen in hun waarde te laten, zonder dwang en zonder hardvochtig sanctiebeleid. Zoals bekend vinden wij dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Het doel van de Werkcentra moet uiteindelijk zijn om mensen naar een vaste baan te begeleiden. Werkenden hebben behoefte aan zekerheid. En dan helpt het niet om mensen langdurig in een flexibele arbeidsrelatie te houden.

Duurzaam werk
Het onderzoek dat de ABU, Cedris, NRTO, OVAL, de MBO Raad en het Verbond van Verzekeraars hebben laten doen, zit ten aanzien van de regionale uitvoering dicht aan tegen het stuk dat de minister naar de Kamer heeft gestuurd. Maar wat ik vanuit mijn rol als vakbondsbestuurder niet vind kunnen, is dat dat de uitzendbranche een rol wil in de governance structuur en er bovendien voor pleit om de dienstverlening van de uitzendbranche te subsidiërenmet publiek geld. Het kan niet zo zijn dat publiek geld wordt gebruikt om private partijen zoveel mogelijk winst te laten maken. Wij erkennen als vakbond dat de uitzendbranche een rol kan hebben in de uitvoering, om mensen van-werk-naar-werk of van-uitkering-naar-werk of van-school-naar-werk te helpen. Maar het doel van de arbeidsmarktinfrastructuur moet een gereguleerde arbeidsmarkt zijn, waarbij mensen duurzaam aan het werk worden geholpen. Die voorstellen die nu in dit onderzoek worden gedaan, zie ik niet als de oplossing voor die ontwikkeling,omdat uitzendbureaus nou eenmaal commerciële belangen hebben en alleen uitzendbanen uitgeven.”

Meer lezen?

Lees ook het interview met Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

en dat van Sieto de Leeuw en Mohamed El Mokaddem

Gerelateerde artikelen