ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Adecco verhoogt inzet op leren en ontwikkelen: “Nu niet minder, maar juist meer investeren”

Adecco is een van de uitzendorganisaties die hoog inzetten om werkenden van krimp- naar vraagsectoren te brengen. Waar veel werkgevers in deze onzekere tijd de rem zetten op leer- en ontwikkeltrajecten, investeert Adecco juist door een Employability Center in te richten voor uitzendmedewerkers. Dit is een verviervoudiging van de capaciteit om snelheid te maken. “We hebben nu de kans de toekomst te beïnvloeden,” zegt manager Claudia Portengen van het Adecco Employability Center.

De meeste organisaties hebben de afgelopen jaren moeite gehad met het werven van personeel. “Nu komen er mensen beschikbaar die (straks) op andere plekken weer keihard nodig zijn,” schetst Portengen. “COVID-19 maakte direct duidelijk dat duurzame inzetbaarheid een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Hiervoor is samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Als uitzender hebben wij precies in beeld om welke mensen het gaat en waar de kansen liggen. Wij gaan de uitdaging graag aan om deze mensen te begeleiden naar andere sectoren.”

Initiatieven

Adecco heeft het al geplande Fit for the Future-programma nu versneld gelanceerd om uitzendmedewerkers om te scholen voor duurzame inzetbaarheid en te begeleiden naar nieuwe, passende banen. Alle uitzendkrachten van Adecco kunnen zich aanmelden voor een intake, waarna leertrajecten en persoonlijke coaching beschikbaar zijn. De Adecco Academy heeft al een uitgebreid leeraanbod voor de meest voorkomende functies. “Daarnaast kunnen wij extra maatwerk bieden. Wij stimuleren om meer regie op de eigen loopbaan te nemen en wij assisteren en helpen waar dat nodig is. Ook in samenwerking met opleidingsfonds DOORZAAM en hun opleidingstraject Alles-in-1-voor-uitzendkrachten en de van-werk-naar-werkscholingsvouchers. We adviseren ook veel over praktische stappen zoals de vraag: hoe kun je blijven leren zonder naar school te gaan? Daar is veel behoefte aan.”

 

“Wij stimuleren om meer regie op de eigen loopbaan te nemen en wij assisteren en helpen waar dat nodig is.” – Claudia Portengen, Adecco Employability Center

 

Voor de ontwikkelbehoefte van werkenden in Nederland is het volgens Portengen voor de komende tijd vooral de uitdaging om te stimuleren (en coördineren) dat er voldoende leer-werkplekken beschikbaar zijn en blijven. “We richten ons niet alleen op volledige schoolopleidingen, maar ook op modulair en ervaringsleren. Daarnaast biedt het certificeren van werkervaring veel kansen. Dan hebben we straks allemaal een ‘leerwerkplek’.”

Lees ook: “Twijfels inzet opleidingsgeld NOW 2.0”

Gerelateerde artikelen