ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoek: Dé uitzendkracht bestaat niet

In de discussie over uitzendwerk wordt voor het gemak gesproken over dé uitzendkracht. Maar evenmin als dé inwoner van Nederland bestaat dé uitzendkracht niet.

Mensen doen uitzendwerk om verschillende redenen: in hun zoektocht naar een vaste baan, als bijbaan, als oriëntatie op de arbeidsmarkt, om te werken aan hun loopbaan of omdat het past bij hun huidige leefsituatie: bijvoorbeeld om werk en zorg te combineren.

De motieven om uitzendwerk te doen verschillen dus. We ontdekten dat uitzendkrachten op verschillende manieren tegen uitzendwerk aankijken. Ten eerste hun behoefte: of ze op korte termijn op zoek zijn naar vastigheid of flexibiliteit. En of ze uitzendwerk zien als iets voor nu of juist als een investering in de toekomst. Hun houding dus. Ook bleek dat flexibiliteit en vastigheid uit verschillende zaken bestaan: het gaat over het aantal uren, het rooster, het type werk, de locatie, de werkgever, de beloning en het contract. In al deze zaken verschillen uitzendkrachten.

Dit leidt tot vijf profielen van uitzendkrachten. Deze laten zien over wie we het nu eigenlijk hebben.

Gerelateerde artikelen