ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Feit of fictie: is uitzendwerk veroorzaker grote groei in flexibele schil?

De flexibele schil is doorgeschoten, wordt vaak gezegd. Daarbij wordt verwijtend gekeken naar de uitzendbranche. Is dat terecht? Wat zeggen de cijfers?

Het aantal zzp’ers is de laatste 10 jaar flink gestegen; van 886.000 in 2013 tot 1.255.000 begin 2024. Het aantal oproep- en invalkrachten is nog steeds hoog, maar wel afgenomen. Het aantal uitzendkrachten is al die jaren stabiel tussen 316.000 (2013) en 357.000, met een piek van 427.000 uitzendkrachten begin 2019.

Conclusie

Het aantal mensen dat op een flexibel contract werkt, is inderdaad sterk gestegen. Het aandeel uitzendwerk hierin is relatief bescheiden en stabiel. De flexibele schil is niet gegroeid door uitzendwerk, maar door zzp.

Gerelateerde artikelen