ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kflit: van de boerderij in Eritrea naar het groen in Pijnacker

De ABU bestaat in 2021 zestig jaar. Sinds 1961 leveren onze leden een bijdrage aan de loopbaan van mensen en houden ze de Nederlandse economie wendbaar. We vieren ons jubileumjaar met zestig uitzendkrachten die hun verhaal vertellen. Van de statushouder uit Syrië tot de horecamedewerker die werd omgeschoold tot elektrotechnicus.

Deze week het verhaal van Kflit Kflimaryem, een vluchteling uit Eritrea. Na omzwervingen door onder ander Italië kwam hij in 2014 in Nederland aan. Hij volgde een tweejarige inburgeringscursus en daarna een zogenaamde voorschakelopleiding. Nu doet hij een mbo-2-opleiding in het groen via een SROI-traject. Dat staat voor social return on investment: trajecten waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar een baan. Kflit heeft nu een vast contract bij Engelsman Hoveniers in Pijnacker.

 

Kflit: “Na mijn tijd in het AZC Dronten kwam ik in Zoetermeer terecht. Via de gemeente kwam ik in contact met uitzendbureau Herenbos. Ik kreeg de kans mee te doen met de opleiding, wat ik heel graag wilde. Werken met mijn handen vind ik fijn: waar ik vandaan kom werkte ik op onze kleine boerderij. Ik ben nooit in de buurt geweest van een computer! Het werk bij Engelsman is leuk: we werken niet in het openbare groen maar aan particuliere tuinen.”

Madelon Jautze, rayonmanager van Herenbos: “De voorschakelopleidingen doen we samen met de gemeente en bedrijven. Veel bedrijven geven zo invulling aan hun SROI-verplichting. Zo’n voorschakeltraject is een lichte opleiding waarmee deelnemers de basisvaardigheden in het groen opdoen.”

Kflit: “Tijdens de opleiding zat ik in een groep met vooral Nederlanders. Dat hielp natuurlijk bij het leren van de taal. Het was moeilijk maar het gaat nu veel beter. Ik wil steeds bijleren. Mijn doel is om hovenier en voorman te worden. Ik moet gewoon ervaring opdoen, steeds blijven leren en dan komt het goed. Ik ben nu bezig met de theorie van mijn rijbewijs: dat heb ik natuurlijk nodig later als ik zelfstandig naar klanten wil.”

Social return voor langdurige uitstroom
Madelon van Herenbos: “In de zes weken van het basistraject meten we of een kandidaat geschikt is. Motivatie is daarbij belangrijk. Ook in het groen, waar het romantische beeld van buiten in het zonnetje werken natuurlijk kan tegenvallen. Bij Kflit zat het met de motivatie wel goed: hij was overal heel enthousiast over. Na zijn basistraject kreeg hij een contract bij Herenbos. Dat vinden wij belangrijk. Helaas zie je vaak dat werkgevers na hun werkervaringsplek van een half jaar toch geen contract aanbieden. Dat is demotiverend voor mensen die inzet hebben getoond. Zo blijven ze in de stagefase zitten. Wij gaven dit contract omdat wij vinden dat social return een langdurige uitstroom moet zijn. Dit soort trajecten is geweldig. Het geeft zo veel voldoening om te zien dat kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een vaste baan vinden.”

Lees meer verhalen van uitzendkrachten. Van de statushouder uit Syrië en Amsterdamse gepensioneerde directiesecretaresse tot de horecamedewerker die werd omgeschoold tot elektrotechnicus.

Gerelateerde artikelen