ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Regulering uitzendbranche

Wat vindt de ABU?

De ABU wil malafiditeit via versterking van het huidige publiek-private stelsel tegengaan waarbij de overheid niet-gecertifieerde uitzenders periodiek controleert.

Voorstellen uit de acht verkiezingsprogramma’s

 


 • Alle uitzendbureaus worden verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben, zoals het SNA-keurmerk.
 • De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om een bestuursrechtelijk bestuursverbod op te leggen aan malafide uitzendondernemers die meermaals zijn beboet.
 • Er worden strengere eisen gesteld aan bemiddelaars en uitzendbureau.
 • Er wordt meer gecontroleerd in het grijze en zwarte circuit.
 • Uitbuiting van arbeidsmigranten wordt voorkomen. Tegen misstanden wordt hard opgetreden. Werkgevers en uitzendbureaus die zich hier schuldig aan maken, worden aangepakt door de Inspectie SZW

 

 • Er komt een vergunningenplicht voor uitzendbureaus.
 • Ieder uitzendbureau betaalt een waarborgsom van minimaal 100.000 euro.
 • Overtreding leidt tot boetes en in uiterste gevallen tot een bestuursverbod.

 

 • Er komt een vergunningstelsel.

 

 • De uitzendbureaus worden gereguleerd.

 

 • Er gaan vakbekwaamheidseisen gelden voor iedereen die een uitzendbureau wil starten. Wie een uitzendonderneming wil starten volgt een opleiding en doet aan bekwaamheidsonderhoud. Ook gelden vestigingseisen.
 • Via een vergunningsplicht wordt beter toezicht gehouden op de activiteiten van uitzendbureaus en de voorwaarden waaronder inlening plaatsvindt. Malafide bedrijven worden gesloten en overtreders flink beboet.
 • Geen voorstellen.

Andere relevante dossiers

Bekijk ook wat de voorstellen van bovenstaande partijen en de ABU zijn over deze dossiers:

Gerelateerde artikelen