ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“We geven mensen aan de zijlijn een mooie kans”

Judith Mijnen, vestigingsmanager PDZ Uitzendbureau

In de regio IJmond-Kennemerland sloegen diverse publiek-private partijen de handen ineen om zij-instromers en mensen met een uitkering en/of afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot technicus en aan vast werk te helpen. Judith Mijnen, vestigingsmanager van PDZ Uitzendbureau in Beverwijk, coördineert dit project. “Een van de meest enthousiaste kandidaten, is een dame van eind vijftig. Ze heeft geen enkele technische ervaring. Met dit project krijgt zij een mooie kans.”

Mijnen: “Als vestigingsmanager van PDZ ben ik aangesloten bij het regionaal mobiliteitsteam Zuid-Kennemerland Werkt Door. Zo kwam ik in contact met Techpoort. Dat is een publiek-private samenwerking van ruim negentig bedrijven, scholen en overheden in de IJmond. Doel is om de eerste groene energiezone van Nederland te worden. De deelnemers van Techpoort zien in dat een andere aanpak nodig is om de krapte te bestrijden. Ze ontwikkelen regionale opleidingen, gericht op banen van de toekomst. Iedereen is welkom, of het nu gaat om zij-instromers, mensen met een uitkering of drop-outs: motivatie is het enige dat telt. Het is een soort Open Hiring.”

“Ik hoop dat overal in Nederland uitzenders een serieuze kans krijgen binnen de publiek-private samenwerking. Dankzij ons netwerk en onze expertise kunnen we een verschil maken.”

Maatwerk

Onlangs is de werving gestart. “Werken in de energietransitie spreekt kandidaten erg aan. Die werkloze vijftig plus-dame bijvoorbeeld, werkte vroeger bij het Kruidvat maar wilde altijd al graag iets ‘groens’ doen.” Gemotiveerde kandidaten stuurt Mijnen door naar het LLO-Platform. “Dat is de nieuwste werkmaatschappij van Stan Partners, waar PDZ deel van uitmaakt. Hier analyseren we de competenties, drijfveren en talenten van kandidaten en kijken we welke werkgever de kandidaat het beste ligt of welke opleiding het beste past. Dat is een geweldige ‘tool’ om in huis te hebben.”

Na die analyse biedt PDZ de kandidaten een maatwerktraject. “Een bbl-traject past niet bij iedereen en de gevraagde competenties verschillen bovendien per werkgever. Sommige kandidaten gaan direct de opleiding in, anderen moeten eerst even landen en beginnen in de praktijk. Iedereen krijgt een detacheringscontract voor een jaar. Daarna krijgen ze een contract bij de opdrachtgever. Mocht blijken dat iemand het toch niet naar zijn zin heeft, dan stapt hij over naar een andere deelnemende werkgever. Duurzame inzetbaarheid is ook: kunnen kiezen voor de werkgever waar je het meest gelukkig wordt.”

Het mooiste compliment

De begeleiding van de kandidaten is intensief. Mijnen: “Als uitzender willen wij onze toegevoegde waarde laten zien en een bijdrage leveren aan de knelpunten op de arbeidsmarkt. We geven mensen die aan de zijlijn staan een mooie kans. Wat ik jammer vind, is dat uitzenders zo’n commercieel imago hebben. Er gebeuren veel goede dingen in onze branche, maar deze worden lang niet altijd gezien. Toen ik als uitzender zitting nam in het mobiliteitsteam, zorgde dat her en der voor gefronste wenkbrauwen. Sommige partijen dachten dat ik de makkelijke kandidaten kwam wegkapen. Terwijl ik me afvroeg: hoe kan PDZ een bijdrage leveren aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt?

Gelukkig zijn de meningen inmiddels bijgesteld. Onze maatschappelijke betrokkenheid wordt gezien. In het RMT hebben we nu een mooie samenwerking opgebouwd, waarbij we elkaars expertise benutten. Ik hoop dat overal in Nederland uitzenders een serieuze kans krijgen binnen de publiek-private samenwerking. Dankzij ons netwerk en onze expertise kunnen we een verschil maken. We hebben heel veel tools om kandidaten of uitzendkrachten die een steuntje nodig hebben verder te helpen. Of het nu gaat om opleiden of het aanbieden van jobcoaching of budgetcoaches. Als iemand een vast contract krijgt bij een opdrachtgever, is dat het mooiste compliment dat wij kunnen krijgen voor onze dienstverlening.”

Lees meer over dit thema:

Gerelateerde artikelen