ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wopke kon door de uitzendbranche verder als havenmeester

De ABU bestaat in 2021 zestig jaar. Sinds 1961 leveren onze leden een bijdrage aan de loopbaan van mensen en houden ze de Nederlandse economie wendbaar. We vieren ons jubileumjaar met zestig uitzendkrachten die hun verhaal vertellen. Van de statushouder uit Syrië tot de horecamedewerker die werd omgeschoold tot elektrotechnicus.

Deze week het verhaal van Wopke Bekema. Hij was 58 toen er geen werk meer voor hem was bij de post, waar hij 38 jaar in dienst was geweest. Via Driessen kon hij aan de slag bij de gemeente Sûdwest-Fryslân, als havenmeester.

Wopke: “Op een dag was ik bezig met mijn historische schip, toen de gemeente voor de deur stond. Of ik havenmeester wilde worden. Ik twijfelde om twee redenen. Ten eerste omdat ik zestig was. Moet een jongere dit werk niet doen? Maar als parttime-functie is het niet geschikt voor veel jongeren, zo werd me al snel duidelijk. Mijn tweede aarzeling was de payrollconstructie op basis waarvan ik zou werken. Je hebt dan toch geen zekerheid? Vandaag zit je er en morgen schoppen ze je eruit. Zo dacht ik in eerste instantie. Maar inmiddels is dat beeld compleet veranderd. Driessen, die mij bemiddelt, is uiterst correct. Zelfs de post was niet zo’n goede werkgever voor mij. De informatievoorziening is geweldig: op elke vraag krijg ik direct antwoord.”

Wopke is in het winterhalfjaar bruggenwachter en sluiswachter. In het zomerhalfjaar is hij havenmeester. Wopke: “Ik ben in deze functie ook een beetje gastheer van de gemeente: ik zorg dat alles op rolletjes loopt.”

In zijn begintijd als havenmeester werkte hij op declaratiebasis. Wopke: “Dat was verre van ideaal. Ik zat nog deels in een uitkering en dat gaf problemen: ik wist niet wat ik precies verdiende. Driessen heeft toen direct actie ondernomen. In overleg met de gemeente heb ik vaste uren gekregen: veertien uur per week. De uren die ik in de zomer extra werk, gebruik ik voor de winterperiode. Dat werkt perfect. Sinds eind vorig jaar heb ik AOW en pensioen. Maar ik blijf dit werk doen zo lang ik het leuk vind. Het is mijn hobby en als parttime baan is het voor mij ideaal.”

Dezelfde rechtspositie voor payrollkrachten
Arjen Sierksma, locatiemanager Driessen Groningen en Leeuwarden: “Veel mensen hebben een verkeerd beeld van payrollwerk. En dat terwijl het juist een belangrijke rol vervult op de arbeidsmarkt. Daarom zijn duidelijkheid en transparantie heel belangrijk in ons vak. Wij geloven in goed werkgeverschap, in correct handelen. Persoonlijk contact helpt daarbij. Onze mensen verdienen dezelfde rechtspositie en voorwaarden als medewerkers in vaste dienst. Daar maken we ons hard voor en zo bouwen we aan het vertrouwen dat de basis is voor iedere arbeidsrelatie.”

Lees meer verhalen van uitzendkrachten. Van de statushouder uit Syrië en Amsterdamse gepensioneerde directiesecretaresse tot de horecamedewerker die werd omgeschoold tot elektrotechnicus.

Gerelateerde artikelen