ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Regulering uitzendbranche

Wat vindt de ABU?

De ABU wil malafiditeit via versterking van het huidige publiek-private stelsel tegengaan waarbij de overheid niet-gecertifieerde uitzenders periodiek controleert.

Voorstellen uit de zeven conceptverkiezingsprogramma’s

 


 • Alle uitzendbureaus worden verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben, zoals het SNA-keurmerk.
 • De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om een bestuursrechtelijk bestuursverbod op te leggen aan malafide uitzendondernemers die meermaals zijn beboet.
 • Er worden strengere eisen gesteld aan bemiddelaars en uitzendbureau.
 • Er wordt meer gecontroleerd in het grijze en zwarte circuit.
 • Uitbuiting van arbeidsmigranten wordt voorkomen. Tegen misstanden wordt hard opgetreden. Werkgevers en uitzendbureaus die zich hier schuldig aan maken, worden aangepakt door de Inspectie SZW

 

 • Er komt een vergunningenplicht voor uitzendbureaus.
 • Ieder uitzendbureau betaalt een waarborgsom van minimaal 100.000 euro.
 • Overtreding leidt tot boetes en in uiterste gevallen tot een bestuursverbod.

 

 • Er komt een vergunningstelsel.

 

 • De uitzendbureaus worden gereguleerd.

 

 • Er gaan vakbekwaamheidseisen gelden voor iedereen die een uitzendbureau wil starten. Wie een uitzendonderneming wil starten volgt een opleiding en doet aan bekwaamheidsonderhoud. Ook gelden vestigingseisen.
 • Via een vergunningsplicht wordt beter toezicht gehouden op de activiteiten van uitzendbureaus en de voorwaarden waaronder inlening plaatsvindt. Malafide bedrijven worden gesloten en overtreders flink beboet.

Andere relevante dossiers

Bekijk ook wat de voorstellen van bovenstaande partijen en de ABU zijn over deze dossiers:

Gerelateerde artikelen