ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Loondoorbetaling AOW’ers blijft voorlopig toch dertien weken

Recent berichtten we u over de brief van het kabinet dat de loondoorbetalingsplicht voor AOW-gerechtigden volgens plan zou worden teruggebracht van dertien naar zes weken. Op 23 maart heeft het kabinet echter laten weten dat dit alsnog wordt uitgesteld.

UWV heeft meer tijd nodig om dit in te regelen. De verandering wordt daarom ten minste uitgesteld tot 1 januari 2022.

Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte, zou de kortere termijn van zes weken ook gelden voor:

  • Het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
  • Het opzegverbod bij ziekte
  • De re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte

Voorlopig geldt hiervoor dus nog steeds de termijn van dertien weken.

Patrick Hustinx, hustinx@abu.nl

Gerelateerde artikelen