ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Belangrijkste zaken ‘Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarkpakket’

Afgelopen maandag 3 april heeft minister Van Gennip (SZW) haar Kamerbrief uitgebracht met de uitwerking van het SER-middellangetermijnadvies op onder andere het gebied van uitzendwerk. U kunt hier een overzicht vinden van de belangrijkste maatregelen.

Verkorting fasesysteem en gelijke arbeidsvoorwaarden 

In Fase-A kan het uitzendbeding gedurende 52 gewerkte weken worden gebruikt. De uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting en het gebruik van een onbeperkt aantal contracten in deze fase wordt gehandhaafd. Fase-B wordt verkort tot twee jaar, met een wettelijk maximum van zes contracten, waarna in Fase-C een contract voor onbetaalde tijd volgt.

Wat betreft de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten wordt in de brief afgeweken van het SER-advies. Het is juridisch niet mogelijk gebleken om in de wet vast te leggen dat uitzendkrachten recht hebben op een totaalpakket van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Aan de huidige wettelijke regel dat loon en overige vergoedingen tenminste dezelfde moeten zijn als die van werknemers (in gelijke of gelijkwaardige functies) in dienst van de inlener, wordt toegevoegd dat de overige arbeidsvoorwaarden tenminste gelijkwaardig moeten zijn. In de cao kan wel een gelijkwaardig totaalpakket van arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. Pensioen moet hierbij marktconform zijn.

Onze reactie

Wij hebben in onze reactie op de brief aangegeven dat het goed is dat de minister op belangrijke punten aansluit bij de afspraken in de SER, maar er meer meters moeten worden gemaakt op het zzp-dossier. Een verschuiving van uitzendwerk naar minder goed geregelde zzp moet worden voorkomen.

Het vervolg

De komende maanden zullen de maatregelen worden omgezet in een conceptwetsvoorstel die naar verwachting voor de zomer wordt gepubliceerd voor internetconsultatie. Wij blijven hierover in gesprek met het ministerie. De nieuwe regels voor uitzendwerk zullen naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treden.

 

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen