KerngegevensWerkenden


flexbarometer 2015 lang.PNG

Hoeveel werkenden hebben een flexibel contract? Hoeveel zzp'ers werken in de bouw? Welke opleiding hebben flexkrachten?

Flexmigranten


Aantal flexmigranten 400x100

Hoeveel flexmigranten zijn er in Nederland? Waar komen ze vandaan? In welke sectoren en regio's werken ze? Wat is hun opleidingsniveau?

Uitzendkrachten


Kerngegevens uitzendkrachten

Hoeveel uitzendkrachten zijn er? Wat is de gemiddelde leeftijd van uitzendkrachten? In welke sectoren werken ze? Welk percentage stroomt door?

Flexmigranten


Aantal flexmigranten 400x100

Hoeveel flexmigranten zijn er in Nederland? Waar komen ze vandaan? In welke sectoren en regio's werken ze? Wat is hun opleidingsniveau?

Werkenden


flexbarometer 2015 lang.PNG

Hoeveel werkenden hebben een flexibel contract? Hoeveel zzp'ers werken in de bouw? Welke opleiding hebben flexkrachten?

Payrolling


payroll aantal 400x107

Hoeveel payrollmedewerkers telt Nederland? In welke sectoren? Waarom worden payrollkrachten ingezet?