ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Brede samenwerking zorgt voor uniek ‘ecosysteem’

Samenwerking Aan de Slag040!

Door het verbinden van wonen, werken en welzijn krijgen inwoners van Eindhoven met een sociale huurwoning en een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt hulp bij het vinden van werk. Diverse partijen waaronder woningcorporaties, Springplank040, gemeente Eindhoven en Randstad Nederland hebben hiervoor het publiek-private ‘ecosysteem’ Aan de Slag040! gevormd. Ook voor mensen die eerder vastliepen in het reguliere hulpsysteem.

Grondlegger van Aan de Slag040! is Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van woningcorporatie Trudo. Met een achtergrond in de werkvoorziening en re-integratie had hij veel ervaring met mensen met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt. Voor huurders die hulp nodig hebben om werk te vinden of op een andere manier weer meer deel te nemen aan de samenleving wilde hij iets extra’s doen. “Een deel van deze mensen blijft ‘onzichtbaar’ of is eerder vastgelopen bij de reguliere hulpverlening, bijvoorbeeld vanuit gemeenten. Vaak moet er dan wat extra’s gebeuren, vooral door de ‘ketens’ van wonen, werken en welzijn goed te verbinden tot één ecosysteem zonder schotten,” aldus Van Kroonenburg. Hiervoor is samenwerking gezocht met meerdere partijen, waaronder: Randstad (voor de begeleiding naar passend werk), regionale werkgevers, maatschappelijke partner Springplank040 en MET (specialist in sociale innovatie).

Met hulp van Start Foundation begon in 2020 een pilot, waarin uiteindelijk 38 huurders, die hadden aangegeven aan het werk te willen, zijn geholpen. Deelnemers kwamen vooral ‘binnen’ via Trudo dat huurders informeert over de mogelijkheid. Zo is een laagdrempelige ‘parallelle voordeur’ gecreëerd voor mensen die vaak uit het zicht van de gemeente blijven,” zegt Rogier Schweitzer, branchespecialist publiek-private samenwerking van Randstad. “In nauwe samenwerking zijn wij voor hen aan de slag gegaan en keken we daarbij naar alle belemmeringen die er zijn voor meer participatie. Dat kan van alles zijn: hulp bij het solliciteren, schuldhulpverlening, een opleiding, maar bijvoorbeeld ook dingen rond het huis die eerst af moeten om ruimte in het hoofd te creëren.”

Ondanks obstakels in de startfase werd de pilot een succes. Van de deelnemers vond 40 procent betaald werk en ongeveer 30 procent stroomde door naar scholing, vrijwilligerswerk of andere dagbesteding. Na de pilot kreeg Aan de Slag040! een vaste vorm.

Angela Ramcharan op haar plek na hulp bij solliciteren

Een van de mensen die via Aan de Slag040! aan werk kwam, is Angela Ramcharan. Zij werkte 21 jaar als zelfstandig kok toen ze in 2020 thuis kwam te zitten omdat haar contract niet werd verlengd, en kwam zij in de WW. Er is vrij veel vraag naar koks, maar toch viel passend werk vinden voor haar niet mee. “Vooral door de werktijden in de avonduren. Dat is niet handig met mijn twee kinderen.”

Om meer kans te maken bij de schaarse banen buiten de avonduren wilde Ramcharan graag hulp bij het solliciteren. “Ik heb een coachingsgesprek gevoerd over mijn mogelijkheden. Ook kreeg ik ondersteuning bij het schrijven van mijn cv en sollicitatiebrieven. Hierdoor kon ik zelf beter solliciteren en werd ik al snel aangenomen als kok in de kantine bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ik begon met 25 uur en werk nu 30 uur. Voor mij is dat perfect. Ik zit hier echt op mijn plek.”

Verder lezen

Lees ook over de samenwerking tussen regio Utrecht en De Werkunie, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot monteur bij technische werkgevers.

Of over de samenwerking tussen gemeente Deventer en Buddo, waardoor Oekraïense ontheemden binnen korte tijd aan de slag konden ondanks een taalbarrière.

Alle verhalen zijn hier te vinden.

Gerelateerde artikelen