ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet De waarde van uitzendwerk

Factsheet uitzendwerk 2019

De waarde van uitzendwerk is groot. Dat blijkt uit de cijfers die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet (december 2019).

Voor opdrachtgevers is uitzendwerk een manier om te groeien en wendbaar te zijn. Dat is belangrijk voor onze economie en welvaart.

Maar uitzendwerk is vooral van waarde voor de uitzendkrachten zelf. Werken via het uitzendbureau is laagdrempelig en er is altijd werk. Dat maakt het verschil tussen meedoen en niet meedoen in de maatschappij. Daarbij heeft de uitzendbranche oog voor de zekerheden die uitzendkrachten nodig hebben.

Uitzendbanen zijn volwaardige banen

Uitzendbanen zijn volwaardige banen

De factsheet is ook te downloaden als PDF in het Nederlands en Engels:

Gerelateerde artikelen