ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Leven lang ontwikkelen

Wat vindt de ABU?

De ABU wil dat iedereen recht krijgt op een persoonlijk budget op een ontwikkelrekening.

Voorstellen uit de acht verkiezingsprogramma’s

 


 • Er komt een persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer om scholing mee te betalen.
 • De baankansen worden vergroot door het fiscaal aantrekkelijk te maken om een transitievergoeding te gebruiken voor omscholing.
 • Overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen komen gezamenlijk tot een ambitieuze aanpak voor een stelsel van leerrechten.
 • Iedere werkende kan op elk moment met behulp van een kennis-APK online een persoonlijk advies aanvragen over scholing en de kansen om je verder te ontwikkelen.
 • De mogelijkheid voor een individueel ontwikkelbudget wordt onderzocht.
 • De sectorale opleidingsfondsen moeten nog meer worden ingezet om omscholing naar andere sectoren mogelijk te maken.

 

 • De werkgever wordt verplicht te zorgen dat werknemers actief brede en waardevolle scholing krijgen, die zoveel mogelijk gekwalificeerd is.
 • Om de twee jaar krijgt iedere werkende een loopbaangesprek over ontwikkeling en toekomst. Dit gesprek wordt lokaal en onafhankelijk aangeboden via bijvoorbeeld vakbonden en het UWV.
 • Alle werkenden krijgen vouchers om zich bij- of om te scholen.

 

 • Er komt één werkloket waar iedereen terechtkan met vragen over werk, loopbaan, scholing en begeleiding naar werk en het ontwikkelingsbudget.

 

 • Het wordt aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen. Hoge kosten voor omscholing gaan omlaag.

 

 • Er komt een publiek-privaat bekostigde infrastructuur voor loopbaanbegeleiding en scholingsadvies, waar iedereen een beroep op kan doen tijdens de zoektocht naar nieuw werk en ook terecht kan met vragen over de loopbaan, scholingsmogelijkheden en werk-naar-werk-trajecten.
 • Iedereen krijgt vanaf de geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget. Een werkgever vergroot deze leerrekening door daar iedere maand aan bij te dragen. De leerrekening is van de werknemer en gaat mee naar een eventuele volgende werkgever.
 • Geen voorstellen.

Andere relevante dossiers

Bekijk ook wat de voorstellen van bovenstaande partijen en de ABU zijn over deze dossiers:

Gerelateerde artikelen