ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: De evaluatie van het uitzendregime

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Debat over de aanbevelingen van de Commissie Borstlap en de evaluatie van het uitzendregime

Wanneer: Na de zomer

Waar: Tweede Kamer

Na de zomer zal de Tweede Kamer naar verwachting debatteren over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Borstlap en de evaluatie van het uitzendregime.

Het ministerie van SZW heeft twee onderzoeken laten verrichten om na te gaan of het uitzendregime (de bijzondere wettelijke uitzendregels) nog voldoet. Hierbij is niet alleen gekeken naar uitzenden maar ook naar de andere driehoeksrelaties. De evaluatie zal naar verwachting in september worden afgerond en naar buiten worden gebracht.

Wat vindt de ABU?

De ABU vindt dat er een gelijk speelveld voor driehoeksrelaties moet worden gecreëerd. Op dit moment zijn de driehoeksrelaties met zzp’ers (tussenkomst) en contracting (uitbesteding) arbeidsrechtelijk niet goed geregeld. Dit komt doordat de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) niet van toepassing is. Het gevolg is een ongelijk speelveld en lage beloning. Uit de onderzoeken blijkt dat duurdere en goede arbeidsvormen steeds meer worden vervangen door goedkopere. Zeer onwenselijk. Daarom stelt de ABU voor om de totale markt van driehoeksrelaties te reguleren door de reikwijdte van de Waadi uit te breiden of soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. Dit zou betekenen dat regels zoals het loonverhoudingsvoorschrift (gelijke behandeling) en het onderkruipersverbod (verbod ter beschikking stellen bij staking) niet alleen zouden gelden voor uitzenden en payrollen maar voor alle driehoeksrelaties.

Verder is de ABU van mening dat het uitzendregime vanuit een samenhangende aanpak moet worden gemoderniseerd. Het initiatief hiertoe moet bij de sociale partners blijven liggen. Zij moeten de ruimte krijgen om hier via de CAO voor Uitzendkrachten invulling aan te geven.

Lees ook het interview met Peter Donker van Heel (De Beleidsonderzoekers) en Arjan Heyma SEO Economisch Onderzoek) over de evaluatie van het uitzendregime.

Gerelateerde artikelen