ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wie durft malafide uitzenders echt aan te pakken?

Bent u malafide uitzendondernemers die hun werknemers uitbuiten en het imago van de gehele uitzendbranche beschadigen ook zo beu? We kennen allemaal de voorbeelden van m.n. misstanden rondom arbeidsmigranten. Soms werden er fouten gemaakt en soms werd willens en wetens door uitzenders en/of opdrachtgevers de wet overtreden om over de rug van werknemers extra geld te verdienen. Met allerlei gezondheidsrisico’s voor personen en onze samenleving van dien. Onacceptabel.

Als we het er allemaal over eens zijn dat dit niet mag gebeuren, is de volgende vraag: wat gaan we er samen aan doen? Dan wordt het interessant. Door sommige partijen wordt al snel een vergunningsplicht voor uitzenders als een soort wondermiddel gepresenteerd. Het woord ‘vergunningsplicht’ roept immers een daadkrachtig en effectief beeld bij anderen op, het staat mooi in de kop van een nieuwsbericht en zelfs op Twitter heb je zelden zo weinig woorden nodig om een statement te maken. Het is alleen jammer dat de vergunningsplicht in 1998 onder andere is afgeschaft omdat het geen oplossing bleek te zijn voor malafiditeit. Het beeld komt dus niet overeen met de werkelijkheid.

Het is hoog tijd om malafide ondernemers aan te pakken via nieuwe, creatieve en effectieve maatregelen. Niet met halve oplossingen uit het verleden. Daarom heeft de ABU een plan gepresenteerd. Laat er geen twijfel over bestaan: wij staan vooraan als het gaat om het opschonen van de uitzendbranche. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om het kwaliteitsniveau te verhogen. Dit kunnen wij echter niet alleen. Om sommige maatregelen te treffen, hebben we wetgeving en dus de hulp van politiek Den Haag nodig. Een deel van onze voorstellen kan daar rekenen op steun.

Als het gaat om een cruciaal onderdeel van elke aanpak van malafiditeit blijft het echter opvallend stil; handhaving. Zonder periodieke controles door de overheid van niet-gecertificeerde uitzenders die momenteel vrij spel hebben, faalt elke aanpak. De pakkans moet worden vergroot. Anders blijft iedereen gewoon zijn gang gaan. Logisch, toch? Hiervoor is een uitbreiding van de inspectiecapaciteit en dus extra geld nodig. Dit is een politieke keuze. Ook moet fors worden ingezet op een persoonsgerichte aanpak om beruchte ondernemers voor eens en altijd uit de uitzendbranche te weren. Een bestuursrechtelijk bestuursverbod kan hieraan bijdragen. Met de landelijke verkiezingen op komst is daarom mijn vraag: wie durft malafide ondernemers echt aan te pakken? Schande spreken over misstanden lost niets op. De daad moet nu bij het woord worden gevoegd. Laten we hier samen een eind aan maken.

Gerelateerde artikelen