Arbeidsrecht


Arbeidsrecht

De ABU krijgt veel vragen over wie nu de verantwoordelijke partij is in het geval van uitzendarbeid. De werkgever is de uitzendorganisatie. Dat is degene die de arbeidsovereenkomst aangaat met de uitzendkracht en dus ook degene die hem kan beëindigen. Wanneer aan de voorwaarden daarvoor is voldaan, zal de uitzendorganisatie de transitievergoeding moeten betalen. De uitzendonderneming kan afspraken maken met zijn opdrachtgevers dat hij hier geheel of gedeeltelijk voor gecompenseerd wordt door de opdrachtgever. Of en hoe hij dat doet, is aan de uitzendorganisatie die uiteindelijk altijd de verantwoordelijke is als werkgever.

In dit thema staat relevante informatie over het arbeidsrecht voor uitzendkrachten, opdrachtgevers en uitzendbureaus. ABU-leden kunnen voor meer informatie inloggen op het ABU-ledennet.

Aan de informatie op dit thema-onderdeel 'Arbeidsrecht' kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontslag


De laatste ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht heeft plaatsgevonden in 2015, bij invoering van de Wet werk en zekerheid. Daarmee is ook het een ander gewijzigd op het gebied van ontslag. Lees meer over de volgende hoofdlijnen:

  • Ontslagroute
  • Hoger beroep
  • Bedenktermijn
  • Transitievergoeding

Meer informatie


De informatie op deze site gaat enkel over de hoofdlijnen. Informatie over het arbeidsrecht kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.

ABU-leden kunnen een meer gedetailleerde analyse vinden op het ABU-ledennet.