Payroll


Payrolling is een gespecialiseerde vorm van hr-dienstverlening. De opdrachtgevers zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. De payrollorganisatie neemt het juridisch werkgeverschap zoveel mogelijk over. Denk hierbij ook aan administratieve en financiële verplichtingen die verbonden zijn aan bijvoorbeeld disfunctioneren, ziekte, arbeidsongeschiktheid en verlof. Een payrollorganisatie stelt werknemers ter beschikking aan een opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht te werken.

Hoeveel mensen werken er in Nederland via Payrolling?

In Nederland hebben inmiddels zo´n 200.000 medewerkers een payrollcontract. Naar verwachting zal de trend van flexibilisering de komende jaren toenemen, en blijft het aantal payrollbanen verder stijgen. In 2014 hield 63,6% van de ABU-leden zich bezig met payrolling. Naar verwachting is dit in 2018 gestegen tot 67,5%. Een groot deel van de ABU-leden zou gebruik kunnen maken van de voor deze groep ontwikkelde specifieke dienstverlening binnen de ABU.

Hoe is payrolling geregeld?

De payrollovereenkomst valt onder de definitie van de uitzendovereenkomst (artikel 7:690 BW). De bestaande bedrijfstak-cao’s voor uitzendkrachten zijn in beginsel van toepassing voor payrollbedrijven. Payrollbedrijven die geen lid zijn van de brancheverenigingen die de betreffende cao’s voor uitzendkrachten afsluiten, zijn gebonden aan de (in de regel) algemeen verbindend verklaarde CAO voor Uitzendkrachten van de ABU.

In dit thema vindt u nieuws, publicaties en onderzoeken over payrolling. Ook vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.

Standpunt


De ABU is voorstander van payrolling als goed georganiseerde vorm van flexibiliteit. Het werkgeverschap wordt steeds complexer en intensiever, daarom neemt de behoefte aan ontzorging van de ondernemer toe. Payrolling laat ondernemers weer ondernemen en draagt bij aan het creëren van  kansen op de arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap en transparantie in de dienstverlening is essentieel voor de payrolldienstverlening.

Wat is payroll?


Payrolling voor werkgevers en werknemers


Payrolling voor werkgevers en werknemers_cover.PNG

Door payrolling zijn duizenden ondernemers in staat continuïteit en groei in hun bedrijf te creëren. Daarnaast biedt payrolling voor werkzoekenden een kans op een baan. Er bestaan hardnekkige misverstanden over payrolling die aantoonbaar onjuist zijn. In deze publicatie scheppen we graag duidelijkheid over de waarde en betekenis van payrolling voor werkgevers én werknemers.

 

Kerngegevens Payroll


payroll aantal 400x107

Hoeveel payrollmedewerkers telt Nederland? In welke sectoren? Waarom worden payrollkrachten ingezet?