ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Tjebbe van Oostenbruggen (NSC): “Wij willen een toekomstbestendige en eerlijke arbeidsmarkt”

Op 22 november zijn er nieuwe verkiezingen. Wat staat in de verkiezingsprogramma’s over de arbeidsmarkt en de uitzendbranche? “Al twintig jaar praten we erover dat onze arbeidsmarkt niet goed functioneert, maar zijn we niet in staat geweest de problemen aan te pakken. Wij willen een toekomstbestendige en eerlijke arbeidsmarkt. En dus willen we iets doen aan de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen zekere vaste banen en onzekere flexibele arbeid. De adviezen van de commissie-Borstlap zijn daarbij de basis voor een nieuw sociaal contract tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen,” stelt Tjebbe van Oostenbruggen, ondernemer en kandidaat Tweede Kamer voor NSC.

Net als Borstlap wil NSC drie rijbanen: het vaste contract, uitzendwerk en zelfstandige arbeid. “Het vaste contract wordt de norm voor tachtig procent van de werkenden. Maar dat vaste contract moet tegelijkertijd minder vast worden. Door het beperken van de loondoorbetaling bij ziekte tot één jaar en door het ontslagrecht te versoepelen.”

“Voor bonafide uitzenders, de leden van de ABU en NBBU, is er wat ons betreft een belangrijke rol weggelegd binnen de regionale werkcentra.”

Tjebbe van Oostenbruggen, ondernemer en kandidaat Tweede Kamer voor NSC

Piek en ziek

NSC wil uitzendarbeid beperken tot ‘piek en ziek’. “Je ziet nu dat een groot aantal bedrijven permanent een flexibele schil heeft van zo’n dertig procent, omdat uitzendwerk goedkoper is. Dat is wat ons betreft niet de bedoeling. Uitzenden voor een halfjaar of een jaar moet mogelijk zijn, daarna moet een vast contract volgen. Daarnaast zijn we voorstander van een toelatingsstelsel voor alle uitzendorganisaties. In combinatie met een waarborgsom van 100.000 euro en de ketenaansprakelijkheid moeten daarmee de rotte appels in de markt effectief kunnen worden aangepakt. Voor bonafide uitzenders, de leden van de ABU en NBBU, is er wat ons betreft een belangrijke rol weggelegd binnen de regionale werkcentra. Sinds jaar en dag zijn uitzendorganisaties dé partij om mensen van-werk-naar-werk en van-geen-werk-naar-werk te begeleiden. Maar dan moet het wel gaan om duurzaam werk, waarbij de uitzendkracht te zijner tijd ook in dienst kan komen bij de inlener.

Fiscale en sociale behandeling gelijktrekken

Ten aanzien van zzp’ers wil NSC duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij kunnen ondernemen. “Zelfstandigen moeten uiteraard de vrijheid hebben om hun kennis en expertise te vermarkten. Maar we zien wel twee problemen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er sprake van schijnzelfstandigheid. We zijn het eens met minister Karien van Gennip, dat zzp’ers die minder dan 32 euro per uur verdienen, recht hebben op een arbeidscontract. Aan de bovenkant van de markt zien we dat goedbetaalde zelfstandigen geen premies voor arbeidsongeschiktheid en pensioen betalen. Daarom bepleiten wij dat de fiscale en sociale behandeling van werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers zoveel mogelijk gelijk wordt getrokken. Zodat uitzendorganisaties en zelfstandigen niet met werknemers concurreren op fiscaliteiten en premies.”

Terugdringen krapte

De personele tekorten vormen een groot probleem op de arbeidsmarkt. Om die tekorten terug te dringen, wil NSC aan een aantal knoppen draaien. “Allereerst moet het gaan lonen om meer te werken. Asielzoekers met een grote kans op een verblijfstatus moeten sneller aan het werk kunnen. Verder willen wij een hernieuwd aanvalsplan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor werkgevers moet het veel aantrekkelijker en eenvoudiger worden om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen. Daarnaast kan productiviteitsgroei worden bereikt door innovatie en het verhogen van het opleidingsniveau. Tot slot zullen opleidingsinstellingen veel meer moeten gaan sturen op de vraag die er op de arbeidsmarkt is. Dat betekent het stimuleren van arbeidsmarktrelevante opleidingen. Maar we pleiten er bovendien voor om leerpaden te ontwikkelen voor de top 10-functies met een groot personeelstekort, die gefinancierd kunnen worden uit een persoonlijk ontwikkelbudget, en waar nodig door UWV en gemeenten aangevuld kunnen worden. Zodat een stukadoor van 55 jaar, die fysiek zijn werk niet meer kan doen, voldoende geld heeft om zichzelf om te scholen tot bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur.”

Arbeidsmigratie beperken

NSC ziet arbeidsmigratie niet als een oplossing voor het personeelstekort. “We willen de totale migratie beperken tot een saldo van 50.000 personen per jaar. Het huidige fiscale en financiële beleid werkt een ongecontroleerde instroom van vooral studenten en arbeidsmigranten in de hand, met als gevolg een grote druk op de woningmarkt, het onderwijs, de gezondheidszorg en ons sociale stelsel. Natuurlijk blijven de hoogopgeleide technici, die ASML nodig heeft meer dan welkom. Maar wij willen niet stimuleren dat er Filipijnse verpleegsters of mensen die werken in ‘distributiedozen’ hiernaartoe komen. De ET-regeling willen we versoberen. Voor arbeidsmigranten van binnen de Europese Unie stellen we strikte eisen aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Want als ze hier dan komen, moeten we wél netjes met ze omgaan. Arbeidsmigranten van buiten de EU willen we selectief toelaten op basis van wat de Nederlandse arbeidsmarkt nodig heeft. In Canada en Australië hebben ze daar mooie modellen voor. Kort en goed: er moet meer grip komen op arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie moet vooral niet, zoals de afgelopen jaren het geval was, een verdienmodel zijn.”

Plannen van andere partijen

Lees ook de interviews met Dorien Blommers (D66), Daan de Kort (VVD), Mariëtte Patijn (GL/PvdA) en Nicki Pouw-Verweij (BBB) over hun verkiezingsprogramma’s.

Gerelateerde artikelen