Diversiteit


Logo werk jij mee zeg nee

Iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, zwangerschap of leeftijd. De ABU zegt voluit 'nee' tegen discriminatie en 'ja' tegen een meer diverse arbeidsmarkt. De ABU neemt haar taak om een diverse arbeidsmarkt te creëren serieus. Wij vragen met regelmaat aan instanties zoals Art.1 of het College Rechten van de Mens advies over het te voeren diversiteitsbeleid

Een uitzendbureau kan op verschillende manieren te maken krijgen met discriminatie. Vanzelfsprekend mag het uitzendbureau niet discrimineren bij de selectie van kandidaten of bij het in dienst nemen van eigen personeel. Zij kunnen echter ook geconfronteerd worden met discriminerende eisen van een (potentiële) opdrachtgever, of het vermoeden hebben dat een uitzendkracht op discriminerende gronden naar huis is gestuurd. Het is belangrijk dat een organisatie weet wat wel en niet is toegestaan, en hoe zij hiermee om moeten gaan.

Hierover is ook een onderdeel opgenomen in onze gedragsregels en in de ABU-CAO (hoofdstuk 2, art. 9.4). Naast deze gedragsregels heeft de ABU een verplicht lidmaatschapscriterium ter voorkoming van discriminatie, uitgebreid voorlichtingsmateriaal, een meldpunt en voert regelmatig mystery-call onderzoeken uit, waarvan wij met de totaalscore naar buiten treden.

Ook is er een actieve Denktank Diversiteit die een sleuterol speelt als bewaker van het diversiteitsbeleid van de ABU.

Werk jij mee? Zeg nee

In oktober 2018 heeft de ABU de campagne Werk jij mee? Zeg nee gelanceerd. De campagne is onderdeel van het Actieplan diversiteit arbeidsmarkt dat door het ABU-bestuur en de leden is vastgesteld en is gericht op de medewerkers van onze leden die direct contact hebben met opdrachtgevers. De website www.werkjijmeezegnee.nl is de centrale plek waarop informatie te vinden is over het herkennen van discriminerende verzoeken, tips over hoe hiermee om te gaan in de vorm van o.a. video’s en veel achtergrondinformatie. De site is op verzoek van en in samenwerking met leden gemaakt, maar voor iedereen (ook niet-leden) beschikbaar. Via de website én het ABU-ledennet kunt u voorlichtingsmateriaal vinden (later dit jaar komt hier nóg meer hard-copy voorlichtingsmateriaal bij).

Meldpunt discriminerende verzoeken

Een onderdeel van de website is het Meldpunt discriminerende verzoeken. Discriminatie op de arbeidsmarkt is geen exclusief probleem van de uitzendbranche. Het begint met verzoeken die opdrachtgevers doen. Met het meldpunt willen we inzicht krijgen in de omvang, aard en herkomst van deze verzoeken. Hierdoor kan de ABU het gesprek aangaan met andere brancheorganisaties om op die manier arbeidsmarktdiscriminatie te lijf te gaan.

Het meldpunt is sinds 12 oktober 2018 in de lucht.

Standpunt


De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Het mag niet en het kan niet. Het bewust meegaan met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever is in strijd is met de wet. De ABU vindt elk geval van discriminatie er één teveel en doet er alles aan om dit probleem verder te bestrijden. Dat kunnen we niet alleen. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem. We roepen dan ook werkgevers en andere partijen op bij het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie samen met ons op te trekken.

Bekijk de vlog over het Actieplan Diversiteit Arbeidsmarkt


Diversiteit loont!


In samenwerking met de ABU en de NBBU heeft STOOF een app ontwikkeld: Diversiteit loont! De app toetst de kennis op het gebied van discriminatie en draagt bij aan het selecteren zonder vooroordelen. In de app worden korte vragen gesteld aan de hand van filmpjes en opdrachten. Iedere app-gebruiker doet automatisch mee aan een competitie met medegebruikers. Wilt u de app gebruiken? Neem dan contact op via info@stoof-online.nl. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wetgeving


Charter Diversiteit


ABU tekent als eerste brancheorganisatie Charter Diversiteit
Met de ondertekening verplicht de ABU zich tot een blijvende inzet voor diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit gaat o.a. gebeuren via bewustwording, voorlichting, scholing en onderzoek dat onderdeel gaat uitmaken van het ABU-actieplan diversiteit.