Gelijke behandeling / Diversiteit


discriminatie tijdens sollicitatie incl boodschap onderin

Een uitzendbureau kan op verschillende manieren te maken krijgen met discriminatie. Vanzelfsprekend mag het uitzendbureau niet discrimineren bij de selectie van kandidaten of bij het in dienst nemen van eigen personeel. Zij kunnen echter ook geconfronteerd worden met discriminerende eisen van een (potentiële) opdrachtgever, of het vermoeden hebben dat een uitzendkracht op discriminerende gronden naar huis is gestuurd. Het is belangrijk dat een organisatie weet wat wel en niet is toegestaan, en hoe zij hiermee om moeten gaan. Hierover is ook een onderdeel opgenomen in onze gedragsregels.

Verschillende instanties onderzoeken met regelmaat de kennis van de antidiscriminatiewetgeving bij uitzendbureaus, bijvoorbeeld Art.1 en Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

In dit thema vindt u nieuws, publicaties, feiten en onderzoeken over gelijke behandeling, diversiteit en discriminatie.

Standpunt


De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk en dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie zoveel mogelijk uit te bannen. De ABU vindt dat regels alleen daarvoor niet voldoende zijn: het komt aan op het kennen en naleven van die regels. Wij bieden daarin ondersteuning aan onze leden en spreken hen daar ook op aan. De ABU heeft speciale gedragsregels ter voorkoming van discriminatie, organiseert workshops en webinars over het onderwerp en heeft verschillende publicaties gemaakt die het voor ondernemingen makkelijker moet maken om het onderwerp bespreekbaar te houden en meer over het onderwerp te leren.

Wetgeving


Charter Diversiteit


ABU tekent als eerste brancheorganisatie Charter Diversiteit
Met de ondertekening verplicht de ABU zich tot een blijvende inzet voor diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit gaat o.a. gebeuren via bewustwording, voorlichting, scholing en onderzoek dat onderdeel gaat uitmaken van het ABU-actieplan diversiteit.