Diversiteit


discriminatie tijdens sollicitatie incl boodschap onderin

Een uitzendbureau kan op verschillende manieren te maken krijgen met discriminatie. Vanzelfsprekend mag het uitzendbureau niet discrimineren bij de selectie van kandidaten of bij het in dienst nemen van eigen personeel. Zij kunnen echter ook geconfronteerd worden met discriminerende eisen van een (potentiële) opdrachtgever, of het vermoeden hebben dat een uitzendkracht op discriminerende gronden naar huis is gestuurd. Het is belangrijk dat een organisatie weet wat wel en niet is toegestaan, en hoe zij hiermee om moeten gaan. Hierover is ook een onderdeel opgenomen in onze gedragsregels.

Verschillende instanties onderzoeken met regelmaat de kennis van de antidiscriminatiewetgeving bij uitzendbureaus, bijvoorbeeld Art.1 en Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

In dit thema vindt u nieuws, publicaties, feiten en onderzoeken over gelijke behandeling, diversiteit en discriminatie.

Standpunt


De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Het mag niet en het kan niet. Het bewust meegaan met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever is in strijd is met de wet. De ABU vindt elk geval van discriminatie er één teveel en doet er alles aan om dit probleem verder te bestrijden. Dat kunnen we niet alleen. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem. We roepen dan ook werkgevers en andere partijen op bij het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie samen met ons op te trekken.

Bekijk de vlog over het Actieplan Diversiteit Arbeidsmarkt


Diversiteit loont!


In samenwerking met de ABU en de NBBU heeft STOOF een app ontwikkeld: Diversiteit loont! De app toetst de kennis op het gebied van discriminatie en draagt bij aan het selecteren zonder vooroordelen. In de app worden korte vragen gesteld aan de hand van filmpjes en opdrachten. Iedere app-gebruiker doet automatisch mee aan een competitie met medegebruikers. Wilt u de app gebruiken? Neem dan contact op via info@stoof-online.nl. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wetgeving


Charter Diversiteit


ABU tekent als eerste brancheorganisatie Charter Diversiteit
Met de ondertekening verplicht de ABU zich tot een blijvende inzet voor diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit gaat o.a. gebeuren via bewustwording, voorlichting, scholing en onderzoek dat onderdeel gaat uitmaken van het ABU-actieplan diversiteit.